สินเชื่อแทนคุณ

สินเชื่อแทนคุณ

เงินเดือน
ไม่ระบุรายได้
ดอกเบี้ย/ปี
MRR ถึง MRR-2
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนดแต่ไม่เกินยอดหนี้ของบุพการีที่คงค้างอยู่
อายุ
ไม่เกิน 60 ปี

สินเชื่อแทนคุณการแก้ไขหนี้ npl ที่ตรงจุดพร้อมให้บริการในปี 2566/2023 

 

ปัญหาหนี้ของเกษตรกรเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมาอย่างยาวนานและแน่นอนว่าธนาคารที่รับผิดชอบคือธนาคารธกส. ซึ่งในเวลาที่ผ่านมาทางธนาคารก็ได้ออกมาตรการผ่อนปรนและช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอด แต่ปัญหาที่ทางธนาคารได้กล่าวและมีการจัดการในการพักชำระเงินต้นและให้ชำระแค่ดอกเบี้ยก็ถือว่าไม่ส่งผลสำเร็จเพราะลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงงวดและไม่สามารถปิดหนี้ได้สำเร็จ ดังนั้นทางธนาคารธกส. ก็ได้มีการปล่อยสินเชื่อแทนคุณหรือสินเชื่อแทนคุณ ธกส แน่นอนว่า ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดที่มีลูกหนี้กว่า 4.3 ล้านรายมากกว่า 10 ล้านบัญชีโดยเป็นลูกหนี้เกษตรกรจากสินเชื่อ ธกส เกือบเท่าตัวดังนั้นสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส 2566 หรือ สินเชื่อแทนคุณต้องการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนรวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระ สินเชื่อแทนคุณ ธกส มีวงเงินรวมกว่า 20,000 ล้านบาทกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือทายาทเกษตรกรเพื่อปิดปัญหาของผู้สูงวัยที่มีหนี้ค้างชำระและจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนและถือว่าน่าสนใจมากๆ หากเกษตรกรคนไหนมีหนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามนี้ได้เลย

เงื่อนไขและคุณสมบัติเข้าโครงการสินเชื่อแทนคุณ

เชื่อว่ามีหลายคนที่พอเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสินเชื่อแทนคุณกันมาบ้างแล้วและแน่นอนว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนสำหรับการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทายาทเกษตรกรก็ต้องมีเงื่อนไขที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการรับทายาทเกษตรกรเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ชั้น AAA+ ลูกค้าผู้สูงอายุต้องมีที่ดินจำนองต่อธนาคาร และทายาทเกษตรกรต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี เป็นทายาทที่ได้รับสิทธิ์ในการโอนทรัพย์สินของผู้ที่จดจำนองไว้กับธนาคาร ไม่เป็นลูกค้าที่ธนาคารเรียกคืนเงินกู้ ติดหนี้สูญ หรือ ล้มละลาย และทายาทเกษตรกรต้องมีความสมัครใจในการช่วยเหลือของธนาคารครั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแทนคุณกำหนดปีที่ 1-5 เท่ากับ MRR ในปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.975% ปีที่ 6-10 MRR-1 ปีที่ 11 MRR-2 การผ่อนชำระตั้งแต่ 15-20 ปี และสัญญาดอกเบี้ยเงินต้นร้อยละ 0 ปีที่ 6-10 ระยะเวลาโครงการถึงปี 27 มีนาคม 2567 เท่านั้นหากสนใจอย่าลืมที่จะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดกันด้วย

สินเชื่อแทนคุณต้องการช่วยเหลือเกษตรกรกับลูกค้าผู้สูงวัย

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับสินเชื่อแทนคุณก็หวังว่าคงช่วยเหลือคุณที่เป็นเกษตรกรรวมถึงทายาทเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยนะ ดังนั้นเองสำหรับหนี้เกษตรกรที่มีมากขึ้นทุกวันก็ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่จะส่งผลต่อสภาพจิตใจรวมถึงการทำงานของเกษตรกรที่ลดน้อยลงเพราะปัจจัยทางด้านหนี้สิน ผลผลิต ปัญหาต่างๆ รุมเร้า ดังนั้นธนาคารธกส. จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสินเชื่อแทนคุณสำหรับทายาทเกษตรกรโดยเฉพาะปล่อยกู้รวมวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทให้เกษตรกรได้ผิดจบหนี้ค้างชำระทั้งหมดและเริ่มต้นใหม่อย่างงดงามนั่นเอง หากมีอะไรที่สงสัยติดต่อเข้ามาได้ที่ 0-2555-0555 ได้เลย!

อ่านรายละเอียดแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เงินเดือน
มีรายได้ 12,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย/ปี
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1,000,000 บาท
อายุ
ตั้งแต่ 20-55 ปี
เงินเดือน
มีรายได้ 15,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย/ปี
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ตั้งแต่ 20-60 ปี
Scroll to Top