‘บ้านกล้วยออนไลน์’ สื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สาขาวารศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัล เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดงานประกาศผลการประกวดรางวัลและมอบโล่เกียรติยศ ‘เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม’ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 5 เว็บไซต์ จาก 5 มหาวิทยาลัย โดย ‘บ้านกล้วยออนไลน์’ www.baankluayonline.co สื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับรางวัล ‘เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น’ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

พี่กัส - คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวในงานประกาศรางวัล

พี่กัส – คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดการประกวดเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข่าว ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม พร้อมทั้งผลักดัน มุ่งเน้นพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ ใส่ใจในเรื่องการนำเสนอเนื้อหา (Content) อย่างคำนึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ภีม - นายภูริช วรรธโนรมณ์ และพี - นายกิตติภูมิ นิ่มเนียม ทีมบ้านกล้วยออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลและโล่เกียรติยศ จากพี่กัส-คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ด้าน ภีม – นายภูริช วรรธโนรมณ์ บรรณาธิการบริหาร (บก.บห.) ‘บ้านกล้วยออนไลน์’ เปิดเผยว่า การทำสื่อฝึกปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ เป็นความท้าทายใหม่ ที่ได้เรียนรู้ และฝึกฝนการทำงานสื่อ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริง ต้องขอบคุณสมาชิกภายในกองบรรณาธิการ เพื่อน ๆ รุ่นน้อง และคณาจารย์ในสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัลทุกท่าน ที่ช่วยผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ผลิตคอนเท้นต์ที่สร้างสรรค์สังคม

การได้รับรางวัล ‘เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562’ ถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จ กองบรรณาธิการบ้านกล้วยออนไลน์ จะรักษามาตรฐาน และพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ บอกเล่าเรื่องราวของสังคม ตามกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และผลิตนักวารสารศาสตร์หรือนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพต่อไป

“รู้สึกดีใจที่บ้านกล้วยออนไลน์ได้รับรางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เป็นอีกก้าวสำคัญของบ้านกล้วย ขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคนที่ช่วยกันพัฒนาเว็บไซต์กันอย่างตั้งใจ บ้านกล้วยออนไลน์ จะรักษามาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนา เพื่อให้เกิดคอนเทนต์ที่มีคุณภาพในสนามสื่อต่อไปครับ” ภีม – นายภูริช วรรธโนรมณ์ บรรณาธิการบริหาร ‘บ้านกล้วยออนไลน์’ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลประกอบ

Writer & Photographer

Baankluay
บ้านกล้วยออนไลน์ สื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อออนไลน์พร้อมโลดแล่นบนโลกอินเทอร์เน็ต และชักชวนน้องพี่ที่รักชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างสรรค์