เมื่อโรคโควิด 19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อฉัน ในวันนี้ฉันต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน นอนดูข่าวจนเกิดความเครียด เลยสั่งอาหารมากินคลายเครียดทั้งวัน ไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยแต่ยังต้องเรียนออนไลน์ จนอินเทอร์เน็ตหมด แต่ไม่มีเงินเติม เกิดปัญหาก็แก้ไขกันไป ต้องสู้ ฉันต้องรอดจากโควิด 19 และการติด F

Writer & Illustrator

ชลัยกร ช่วยประสาทวัฒนา
พิสูจน์การมีตัวตนผ่านตัวหนังสือและเล่าเรื่องราวผ่านงานเขียน