ปัจจุบันเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เราเสพติดโดยไม่รู้ตัว เกิดเป็นโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social addiction) ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง มีเวลาพักผ่อนน้อย ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว

ดังนั้นเราควรสังเกตตนเองว่ามีอาการของโรคติดสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ด้วยลักษณะ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

   1. ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากกว่าที่ตั้งใจไว้
   2. มีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิด เมื่อไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดีย
   3. ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของตนเอง แม้จะพยายามแล้วก็ตาม
   4. ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอยู่ก็มักจะคิดถึงการใช้โซเชียลมีเดีย
   5. เวลาเครียดมักจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อผ่อนคลาย
   6. มีการโกหกหรือปิดบัง เพื่อที่จะได้เล่นโซเชียลมีเดีย
   7. เกิดปัญหาในการทำงานหรือเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยมีโซเชียลมีเดียสาเหตุ

หากมีลักษณะอาการตาม 7 ข้อที่กล่าวมา แสดงว่าเราอาจเป็นโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถรับมือและแก้ไขได้ด้วยตนเองตามวิธีดังต่อไปนี้

   1. มีการตั้งเตือนเวลาการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นตัวช่วย เพื่อลดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลง
   2. มีการวางแผนและกำหนดเวลาการใช้งานโซเชียลมีเดียให้ชัดเจน
   3. หางานอดิเรกที่สนใจทำ เช่น การออกำลังกาย การทำงานฝีมือ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากโซเชียลมีเดีย
   4. ออกไปสังสรรค์พบปะเพื่อนหรือญาติ ไปท่องเที่ยว แทนการใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดีย
   5. ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและรักษาโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ หากไม่สามารถแก้ไข ตามวิธีเบื้องต้นด้วยตนเองได้

ขอขอบคุณข้อมูลประกอบ

Writer

อัยดา เจริญสมัย
เราเขียนงานแต่ละครั้งบอกอะไรได้หลายอย่าง สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราในช่วงเวลานั้น ผ่านภาษาและแนวคิดที่เราใช้ เมื่อเวลาผ่านไป งานเขียนที่เราเคยเขียนไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

Graphic

จิรัชยา เหล่าสกุล
บรรณาธิการบริหารบ้านกล้วยออนไลน์ปี 2020 ที่พยายามใช้ชีวิตตามคำพูดของคุณวินเซนต์ แวนโก๊ะห์ ‘What is done in love is done well’