ปัจจุบันเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เราเสพติดโดยไม่รู้ตัว เกิดเป็นโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social addiction) ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง มีเวลาพักผ่อนน้อย ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว

ดังนั้นเราควรสังเกตตนเองว่ามีอาการของโรคติดสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ด้วยลักษณะ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากกว่าที่ตั้งใจไว้

2.มีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิด เมื่อไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดีย

3.ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของตนเอง แม้จะพยายามแล้วก็ตาม

4.ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอยู่ก็มักจะคิดถึงการใช้โซเชียลมีเดีย

5.เวลาเครียดมักจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อผ่อนคลาย

6.มีการโกหกหรือปิดบัง เพื่อที่จะได้เล่นโซเชียลมีเดีย

7.เกิดปัญหาในการทำงานหรือเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยมีโซเชียลมีเดียสาเหตุ

หากมีลักษณะอาการตาม 7 ข้อที่กล่าวมา แสดงว่าเราอาจเป็นโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถรับมือและแก้ไขได้ด้วยตนเองตามวิธีดังต่อไปนี้

1.มีการตั้งเตือนเวลาการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นตัวช่วย เพื่อลดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลง

2.มีการวางแผนและกำหนดเวลาการใช้งานโซเชียลมีเดียให้ชัดเจน

3.หางานอดิเรกที่สนใจทำ เช่น การออกำลังกาย การทำงานฝีมือ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากโซเชียลมีเดีย

4.ออกไปสังสรรค์พบปะเพื่อนหรือญาติ ไปท่องเที่ยว แทนการใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดีย

5.ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและรักษาโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ หากไม่สามารถแก้ไข ตามวิธีเบื้องต้นด้วยตนเองได้

Reference & Bibliography

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer

อัยดา เจริญสมัย
เราเขียนงานแต่ละครั้งบอกอะไรได้หลายอย่าง สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราในช่วงเวลานั้น ผ่านภาษาและแนวคิดที่เราใช้ เมื่อเวลาผ่านไป งานเขียนที่เราเคยเขียนไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

Graphic

จิรัชยา เหล่าสกุล
บรรณาธิการบริหารบ้านกล้วยออนไลน์ปี 2020 ที่คาดหวังให้ตัวเองมีความสุข และใช้ชีวิตตามคำพูดของวินเซนต์ แวนโก๊ะห์ ‘What is done in love is done well’