ในช่วงวิกฤตสินค้าอุปโภคบริโภคมักขึ้นราคาสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดก็เช่นกัน มีสินค้าหลายรายการปรับขึ้นราคา เปรียบเสมือนคนดังเมื่อมีชื่อเสียงก็อัพค่าตัว บ้านกล้วยเลยขอสะท้อนปัญหาดังกล่าวในสไตล์การ์ตูนล้อเลียนให้ได้ติดตามกัน

คนดังอัพค่าตัว

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สินค้าหลายชนิดขึ้นราคาไปตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น ไข่ไก่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ รวมถึงสินค้าที่เคยมีราคาถูกอย่างหน้ากากอนามัยก็มีการนำมาจำหน่ายในราคาสูง เช่น กล่องละ 50 ชิ้น ขายราคา 725 บาท เฉลี่ยชิ้นละ 13.50 บาท ซึ่งตามกฎหมายกำหนดห้ามขายเกินชิ้นละ 2.50 บาท นอกจากสินค้าหลายรายการจะมีราคาที่สูงขึ้น สินค้าบางชนิดยังขาดตลาดอีกด้วย

การจะลดปัญหาสินค้าขายเกินราคาและขาดตลาด ผู้บริโภคช่วยกันได้โดยควรซื้อในปริมาณที่พอดีต่อการใช้งานไม่กักตุน และตรวจสอบสินค้าทุกชนิดอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ ระวังการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อการตัดราคา เช่น เจลล้างมือปลอม เป็นต้น

หากประชาชนพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร ขอให้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และในต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด

ขอขอบคุณข้อมูลประกอบ

Writer & Illustrator

อัยดา เจริญสมัย
เราเขียนงานแต่ละครั้งบอกอะไรได้หลายอย่าง สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราในช่วงเวลานั้น ผ่านภาษาและแนวคิดที่เราใช้ เมื่อเวลาผ่านไป งานเขียนที่เราเคยเขียนไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง