จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้และยังไม่มีทีท่าว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดลง บ้านกล้วย จึงอยากแนะนำวิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้น

เริ่มจากเก็บตัวอยู่บ้าน หากจำเป็นต้องออกไปทำธุระควรสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากกัน และหมั่นล้างมือให้สะอาด

บ้านกล้วย ห่วงใย ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องตนจากโควิด-19 เริ่มได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1. เก็บตัวอยู่ในบ้าน หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนมากมาย

2. หากมีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำธุระในสถานที่ต่าง ๆ ควรเว้นระยะห่างจากกันประมาณ 1-2 เมตร

3. อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน

4. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะโดยตรง

Writer & Illustrator

ชลัยกร ช่วยประสาทวัฒนา
พิสูจน์การมีตัวตนผ่านตัวหนังสือและเล่าเรื่องราวผ่านงานเขียน