สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยขณะนี้ จะขยายความรุนแรงเพียงใด เราไม่อาจคาดการณ์ได้ บ้านกล้วยจึงอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ถ้าเราช่วยกันสถานการณ์จะได้ไม่รุนแรงเลวร้ายมากยิ่งขึ้น

Writer & Illustrator

จิรัชยา เหล่าสกุล
บรรณาธิการบริหารบ้านกล้วยออนไลน์ 2020 | แด่เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจแก่กวี วิงวอนขอให้สิ่งที่ลูกรำพึงและเขียนออกมานี้ ไม่อันตรธานหายไปแต่จะคงอยู่ไปชั่วนิจนิรันดร์ | I was a daydreamer, I am a night thinker and I will be an aesthetic writer