จากสถานการณ์ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ฟุ้งกระจายปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือในช่วงนี้ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์แล้ว สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณ

ภาพสุนัขที่ใช้ในการจัดทำจากเว็บดาวน์โหลดภาพฟรี จาก www.pngtree.com

Writer & Illustrator

ภวดี พันธ์ไทย
ชอบฟังเพลงเพลย์ลิสต์ที่ชอบ ถือกล้องออกไปถ่ายรูป เพื่อเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ