ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด บ้านกล้วย ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อทุกคนให้ปลอดภัย

ขอขอบคุณภาพประกอบ

รูปภาพฟรีลิขสิทธ์ที่ใช้ในการจัดทำจาก https://unsplash.com

Writer & Graphic

จิรัชยา เหล่าสกุล
บรรณาธิการบริหารบ้านกล้วยออนไลน์ปี 2020 ที่คาดหวังให้ตัวเองมีความสุข และใช้ชีวิตตามคำพูดของวินเซนต์ แวนโก๊ะห์ ‘What is done in love is done well’

Writer

สุทิวัส วัฒนาประดิษฐชัย
การนำเสนอความคิดของเราผ่านตัวละคร ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เราเขียน คือการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาผ่านทัศนคติของเรา เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ