ช่วงที่ต้องทำงานหนักหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต เชื่อว่าหลายคนคงเคยเผชิญกับความวิตกกังวล เราลองมาตรวจเช็คกันดูว่า เราวิตกกังวลจนกลายเป็นโรคหรือไม่ ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า โรควิตกกังวล เป็นโรคทางจิตที่พบได้มากที่สุดโรคหนึ่ง บ้านกล้วย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ประเภทของโรค อาการที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการป้องกันแก้ไขมาเล่าให้ฟังดังนี้

สาเหตุของโรควิตกกังวล

ประการแรก เกิดจากพันธุกรรมหรือพื้นฐานดั้งเดิม ถ้าพ่อแม่เป็นโรควิตกกังวล ลูกมีโอกาสเป็นโรควิตกกังวลเช่นกัน หรือมีพื้นฐานที่ไม่กล้าแสดงอารมณ์ออกมา และการมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล

ประการที่สอง สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู การเลียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด การประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรควิตกกังวล เช่น ความเครียดจากการเรียน การผิดหวังในชีวิต การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น

ประเภทของโรควิตกกังวล

  1. โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder, GAD)
  2. โรคแพนิก (Panic Disorder, PD)
  3. โรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง (Phobias)
  4. โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder, OCD)
  5. โรคเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)

อาการของโรควิตกกังวล

อาการของโรควิตกกังกลเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นรู้สึกกลัวอย่างฉับพลันซึ่งอาการอยู่ได้หลายนาทีถึงครึ่งชั่วโมง ทั้งสถานที่กับสิ่งแวดล้อมเป็นแรงกระตุ้น เช่น อาการเครียดและตื่นตกใจง่าย นอนไม่หลับ หวาดระแวง ห้วใจเต้นเร็ว มีอาการใจสั่นร่วมด้วย

การรักษา

การรักษา เริ่มต้นด้วยการพูดคุยให้คำปรึกษาด้วยการรับฟัง แสดงความเห็นใจ ให้คำอธิบาย การทำจิตบำบัด การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และการรักษาด้วยยา ซึ่งมียาหลายกลุ่มที่สามารถกินเพื่อลดอาการวิตกกังวล

วิธีป้องกัน

โรควิตกกังวลสามารถป้องกันได้โดยการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ ด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ไม่เสพสื่อออนไลน์ที่ทำให้ตัวเราเองเกิดความเครียด นอกจากนี้ควรฝึกสติเพื่อรู้ทันอารมณ์ของตัวเอง รวมถึงการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบอยู่กับปัจจุบันและให้สมองได้ผ่อนคลาย

รู้เท่าทันโรค รู้เท่าทันตนเอง หาวิธีป้องกัน และผ่อนคลายตัวเองบ้าง โรควิตกกังวลก็บรรเทาเบาบางลงได้ มาฝึกรับมือกับโรคต่าง ๆ ด้วยความมีสติกันมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลประกอบ

 • 6 อาการวิตกกังวลที่พบได้บ่อยในวัยทำงาน. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30145

Writer & Illustrator

กชพร เฟื่องฟุ้งกุล
เชื่อว่าการอ่านทำให้เห็นถึงมุมมอง ทัศนคติ รักการเขียนพอ ๆ กับการอ่าน และการได้กลิ่นหน้าของหนังสือ ชอบเดินทาง พร้อมกับได้ชิมของอร่อย และฟังเสียงบทสนทนาของผู้คน