ญาณินี เพชรานันท์

Lifetime reader, full-time lecturer, part-time gardener, sometime traveller.

The Why Café คาเฟ่ที่นำไปสู่การค้นพบความหมายชีวิต

เรื่องเล่าจากคาเฟ่ที่ช่วยให้หัวใจอบอุ่นในวันที่ชีวิตเปราะบาง