สุภาสินี สารบุตร

ฝันให้ไกล ไปไม่ได้ก็ต้องไปให้ถึง

ขยะอาหาร (Food waste) ตัวการภาวะโลกร้อนที่หมักหมมในไทย

หยุดกินทิ้ง กินขว้าง เพราะทำร้ายสภาพแวดล้อมของโลกโดยไม่รู้ตัว

หิวก็สั่ง เรียกเมื่อไหร่ก็มา เด็กนิเทศ ม.กรุงเทพ ขับ GRAB FOOD สร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียน

เปิดประสบการณ์ Work-Learn-Play ของหนุ่มหล่อเด็กนิเทศ ม.กรุงเทพ ที่สายไม่เคยว่าง