สุพรรณี แสงสุด

คติประจำใจ “จงอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วที่ไม่ยอมรับสิ่งใหม่หรือไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ”

เบื้องหลังความฝันและงานพิธีกรของ “พี่ปุ๊กกี้-ปาริชาต รักษ์เส้ง”

ขอเพียงลงมือทำ เรียนรู้เพิ่มเติม และให้เวลากับสิ่งที่รักอย่างสม่ำเสมอ