สโรชา เรืองมาก

คติประจำใจ “บางสิ่งที่เราไม่ควรจำ...ถ้ามันทำให้เราเจ็บ แต่สิ่งที่เราควรจะเก็บมันจะเป็นความทรงจำที่น่าจำ”

เบื้องหลังความฝันและงานพิธีกรของ “พี่ปุ๊กกี้-ปาริชาต รักษ์เส้ง”

ขอเพียงลงมือทำ เรียนรู้เพิ่มเติม และให้เวลากับสิ่งที่รักอย่างสม่ำเสมอ