พัฒนันต์ บุญญาสะอาด

อยากเป็นนักข่าว อยากเป็นนักเขียน อยากเลี้ยงวาฬออร์กา อยากมีหมาลาบราดอร์ คติสอนใจ “Never stop encouraging yourself, until you’re satisfied”.

“ตัวอยู่หน้าจอ ใจอยู่อัฒจันทร์” ความสัมพันธ์ของกีฬากับกองเชียร์ ที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด

ในวันที่โรคระบาดทำให้คนต้องเว้นระยะห่าง เทคโนโลยีจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา