สิตานันท์ สุนทวัฒโรดม

นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“Something Nouveau” ยุคทองแห่งศิลปะอาร์ตนูโว

BAANKLUAY MAGAZINE จะพาทุกคนไปสัมผัสกับงานศิลปะที่น่าสนใจอย่าง Something Nouveau