พัชรินทร์ อินรัตน์

ชอบท่องเที่ยวออกไปหาแรงบันดาลใจ ฝึกฝนการเขียนให้งานมีคุณภาพ การได้ลงพื้นที่ไปหาข้อมูล ได้เรียนรู้ทัศนคติของคน การกระทำและเหตุผลของแต่ละคน แล้วผลที่เราได้รับกลับเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ชีวิตได้รับ

คิดใหม่มรณานุสติคาเฟ่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือการเดินทางของชีวิต

รู้จัก สัมผัส และเรียนรู้ความตาย เพื่อเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่