กัญชพร อ่องมะลิ

เชื่อว่าการที่เรามีเป้าหมายจะทำให้เราไปถึงฝัน

พี่แชมป์ ตรีภพ เที่ยงตรง นักพากย์ E-sports ระดับโลก

จุดเริ่มต้นความชอบเรื่องเกมในวัยเด็ก ต่อยอดสู่งานที่หลากหลายในฐานะ 'นักเล่าเรื่อง'