อนงค์นุช อุ่นโสดา

ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วจะมีความสุข คติสอนใจ “Independence is happiness.”

5 วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ