ภิญญดา ตรุชูตานนท์

less is more

“Something Nouveau” ยุคทองแห่งศิลปะอาร์ตนูโว

Art Nouveau ศิลปะใหม่ที่บอกเล่าความงามของธรรมชาติ อ่อนไหว ละเอียดอ่อน และงดงาม

ค้นหาไลฟ์สไตล์ชีวิตกับ ‘พราว’ อรณิชา กรินชัย

'พราว' ไม่ได้มีดีแค่ด้านร้องเพลง มีอีกหลายบทบาทที่น่าสนใจ และอยากให้ลองค้นหาไปด้วยกัน

พูดคุยกับ ‘อีฟ’ ถึงผลงานนิทรรศการครั้งแรกของเธอ THE TEMPORARY OBSERVER

อย่าตัดสินเพียงเพราะไม่รู้จัก 'อีฟ มาริษา รุ่งโรจน์' ศิลปินที่รักในงานศิลปะ