เอกองค์ สมแป้น

คติประจำใจ “ผมหยุดเสียเวลาอธิบายความคิดตัวเอง เพราะผู้คนจะเข้าใจเรื่องที่เขาอยากเข้าใจเท่านั้น” - Keanu Reeves

“เนปาล จิตรานนท์” ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันและงานที่รัก

เส้นทางฝัน การเติบโต เรื่องเล่า และดนตรี ของสาวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิต