สุทิวัส วัฒนาประดิษฐชัย

การนำเสนอความคิดของเราผ่านตัวละคร ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เราเขียน คือการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาผ่านทัศนคติของเรา เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

จอยลดา วัฒนธรรมการอ่านของวัยรุ่นยุคดิจิทัล

การอ่านนิยาย Chat ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล