ภวดี พันธ์ไทย

ชอบฟังเพลงเพลย์ลิสต์ที่ชอบ ถือกล้องออกไปถ่ายรูป เพื่อเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ

เจ้าตูบ ไม่กินข้าว

เรื่องราวของเจ้าตูบกับเจ้านายที่วิตกกังวัลมากเกินไป

‘น้าชวลิต สัมธรรมสกุล’ จิตอาสาแห่งชุมชนเก่าหัวตะเข้ ผู้ริเริ่มพายเรือเก็บขยะ

ความดีงามของการทำสิ่งเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงคนในชุมชนให้รักษาสิ่งแวดล้อม